3,250,000,000 ریال
تخفیف : 80,000,000 ریال
سفید
اوتلندر 2017 تیپ 5

       *هزينه بيمه بدنه تا پايان اقساط به عهده خود مشتري ميباشد*

شرایط فروش
اوتلندر 2017 تیپ 5

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
2,050,000,000 ریال 12 - 100,000,000 ریال خرداد ماه

پیش پرداخت چک به تاریخ روز ثبت نام تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
2,102,000,000 ریال 42,000,000 ریال 36 12 چک 3 ماهه 143,030,000 ریال %21 30 روز کاری لیزینگی