3,000,000,000 ریال
سفید
اکلیپس کراس

شرایط فروش
اکلیپس کراس

پیش پرداخت مابه التفاوت علی الحساب زمان تحویل توضیحات زمان تحویل
1,300,000,000 ریال 1,700,000,000 ریال قیمت علی الحساب مرداد - شهریور