2,147,027,469 ریال
سفید
سراتو مدل 2017

شرایط فروش
سراتو مدل 2017

پیش پرداخت زمان صدور دعوتنامه مالیات بر ارزش افزوده سود مشارکت زمان تحویل
1,050,000,000 ریال 930,000,000 ریال 167,027,469 ریال %20 90 روز كاري