1,151,000,000 ریال
سفید
نیوتیگو5 IL (لاکچری)

شرایط فروش
نیوتیگو5 IL (لاکچری)

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
690,600,000 ریال 12 4 چک 3 ماهه 131,622,000 ریال %16 فوری
18 6 چک 3 ماهه 96,207,000 ریال %18
24 8 چک 3 ماهه 75,931,000 ریال %19
30 10 چک 3 ماهه 66,364,000 ریال %20