2,288,770,404 ریال
سفید
کارنز مدل 2017

شرایط فروش
کارنز مدل 2017

‍‍‍‍‍‍‍پيش پرداخت زمان صدور دعوتنامه ماليات بر ارزش افزوده توضیحات زمان تحویل
1,055,000,000 ریال 1,055,000,000 ریال 178,770,404 ریال فروش نقدي علي الحساب 90 روز کاری