سفید

خودرو مناسب خودتان را انتخاب کنید‌

ایکس 22 دنده ای اسپورت اکسلنت

665,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 دنده ای

635,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 اتوماتیک اسپورت اکسلنت

755,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 اتوماتیک

724,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 دنده ای اسپورت اکسلنت