X22

خودرو X22دنده ای (مدل96)       567/000/000 ريال

 

پيش پرداخت (50% از مبلغ خودرو)

پرداخت دوم هنگام تحويل

موعد تحويل

283/500/000

(50% از مبلغ خودرو)

اسفند 95

 

پيش پرداخت

پرداخت هنگام دعوتنامه

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

198/450/000

85/050/000

4چک3ماهه

81/054/000

17%

فروردين ماه

6چک3ماهه

58/466/000

18%

8چک3ماهه

46/144/000

19%

 

پيش پرداخت اول

پیش پرداخت دوم 30 روز پس از ثبت نام

پیش پرداخت سوم  زمان دعوتنامه

سود مشارکت

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

141/750/000

56/700/000

85/050/000

22%

4چک

3ماهه

81/054/000

17%

خرداد ماه

6چک

3ماهه

58/466/000

18%

8چک

3ماهه

46/144/000

19%

 

خودرو X22دنده ای اسپورت (مدل96)      582/000/000 ريال

پيش پرداخت (50% از مبلغ خودرو)

پرداخت دوم هنگام تحويل

موعد تحويل

291/000/000

(50% از مبلغ خودرو)

اسفند 95

 

پيش پرداخت اول

پرداخت هنگام دعوتنامه

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

203/700/000

87/300/000

4چک3ماهه

83/198/000

17%

فروردين ماه

6چک3ماهه

60/012/000

18%

8چک3ماهه

47/365/000

19%

 

پيش پرداخت اول

پیش پرداخت دوم 30 روز پس از ثبت نام

پیش پرداخت سوم  زمان دعوتنامه

سود مشارکت

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

145/500/000

58/200/000

87/300/000

22%

4چک 3ماهه

83/198/000

17%

خرداد ماه

6چک 3ماهه

60/012/000

18%

8چک 3ماهه

47/365/000

19%

 
 
 
 
 
 

خودرو X22 اتوماتیک (مدل96)          647/000/000 ريال

 

پيش پرداخت (50% از مبلغ خودرو)

پرداخت دوم هنگام تحويل

موعد تحويل

323/500/000

(50% از مبلغ خودرو)

اسفند 95

 

پيش پرداخت

پرداخت هنگام دعوتنامه

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

226/450/000

97/050/000

4چک3ماهه

92/490/000

17%

فروردين ماه

6چک3ماهه

66/715/000

18%

8چک3ماهه

52/655/000

19%

 

پيش پرداخت اول

پیش پرداخت دوم 30 روز پس از ثبت نام

پیش پرداخت سوم  زمان دعوتنامه

سود مشارکت

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

161/750/000

64/700/000

97/050/000

22%

4چک 3ماهه

92/490/000

17%

خرداد ماه

6چک 3ماهه

66/715/000

18%

8چک 3ماهه

52/655/000

19%

 
خودرو X22  اتوماتیک اسپورت(مدل96)        662/000/000 ريال
 

پيش پرداخت (50% از مبلغ خودرو)

پرداخت دوم هنگام تحويل

موعد تحويل

331/000/000

(50% از مبلغ خودرو)

اسفند 95

 

پيش پرداخت

پرداخت هنگام دعوتنامه

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

231/700/000

99/300/000

4چک3ماهه

94/635/000

17%

فروردين ماه

6چک3ماهه

68/261/000

18%

8چک3ماهه

53/875/000

19%

 

پيش پرداخت اول

پیش پرداخت دوم 30 روز پس از ثبت نام

پیش پرداخت سوم  زمان دعوتنامه

سود مشارکت

تعداد اقساط

مبلغ اقساط تقريبی

بهره

موعد تحويل

165/500/000

66/200/000

99/300/000

22%

4چک 3ماهه

94/635/000

17%

خرداد ماه

6چک 3ماهه

68/261/000

18%

8چک 3ماهه

53/875/000

19%

 

 


ارتباط با مشتریان

پست الکترونیکی: crm@talashkhodro.ir

تلفن تماس: داخلی122-86 86 86 33-041

فکس:02 01 86 33-041

شماره پیامک:300083333

شبکه های اجتماعی

 

 

 

دفتر مرکزی

آدرس:

تبریز-جاده ائل گلی-گلشهر-روبروی برج شهران

تلفن:

041-33 86 86 86

گروه بهمن

فروش و خدمات پس از فروش

آدرس: تبریز-بالاتر از هتل مرمر

تلفن: 9-33271789-041

دفتر تهران

آدرس:

تهران-خیابان جمهوری-ما بین تقاطع اسکندری و باستان-شرکت تلاش خودرو ایرانیان

تلفن:

021-66431706

آدرس پست الکترونیکی:

Tehran.tkh@gmail.com

 

مدیران خودرو

دفتر فروش:

شعبه1: تبریز - دروازه تهران بالاتر از پمپ بنزین - روبروی شهرداری منطقه 5

تلفن : 33337070 - 041

شعبه2: تبریز - چهار راه قطران

تلفن :  34437070 - 041

تعمیرگاه:  تبریز - بالاتر از میدان هتل مرمر

تلفن : 5-36379004 - 041

 

بهمن موتور (گروه بهمن)

فروش:

آدرس: تبریز - بالاتر از هتل مرمر

تلفن : 9-33271748-041

خدمات پس از فروش:

آدرس: تبریز- خ راه آهن- نرسیده به میدان جهاد- روبروی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تلفن: 11 19 44 34-041

آرین موتور

فروش :

آدرس: تبریز - جاده ائل گلی - گلشهر - روبروی برج شهران - شرکت تلاش خودرو ایرانیان

86 86 86 33 - 041

خدمات پس از فروش:

آدرس: تبریز- خ راه آهن- نرسیده به میدان جهاد- روبروی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تلفن: 11 19 44 34-041

اطلس خودرو

فروش:

آدرس: تبریز - ولیعصر - فلکه تختی

تلفن : 86 86 86 33-041

خدمات پس از فروش:

آدرس: تبریز- خ راه آهن- نرسیده به میدان جهاد- روبروی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تلفن: 11 19 44 34-041

مرکز اسقاط

مرکز اسقاط تلاش خودرو

جاده‌ی تبریز آذرشهر - نرسیده به پلیس راه تبریز خسروشهر - شهرک صنعتی آخولا - مرکز اسقاط تلاش خودروی ایرانیان
تلفن: 33333318

 

دفتر شهری
تبریز - 200 متر بالاتر از میدان استاد شهریار - جنب هلال احمر
تلفن: 33333318