550,000,000 ریال
تخفیف : 15,000,000 ریال
سفید
داستر 2017 - 2WD PE - پلاک ارس

شرایط فروش
داستر 2017 - 2WD PE - پلاک ارس

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
161,000,000 ریال 6 - 33,350,000 ریال 30 روز کاری
164,000,000 ریال -
350,000,000 ریال -
164,000,000 ریال 12 - 20,000,000 ریال
161,000,000 ریال 56 - 5,700,000 ریال