سفید

خودرو مناسب خودتان را انتخاب کنید‌

دنده ای لاکچری

1,727,000,000 ریال

جزئيات

ايكس 22 دنده اي اکسلنت اسپورت

1,812,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 اتوماتیک اکسلنت اسپورت

2,038,000,000 ریال

جزئيات

ایکس 22 اتوماتیک لاکچری

1,956,000,000 ریال

جزئيات

دنده ای لاکچری

دنده ای لاکچری