بدینوسیله به اطلاع می رساند بمناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر طرح تسهیل پرداخت بدهی جهت آن دسته از مشتریانی که تاکنون موفق به پرداخت بدهی معوق خود نگردیده اند از مورخ 97/06/03 لغایت 97/06/07 با شرایط ذیل اجرا خواهد گردید:

 

 

 

 

ارسال نظر