در راستای اجرای کمپن «در جستجوی بیشترین کارکرد تیگو5»، نمایندگی 217 به چهار نفر از خریداران خودرو تیگو5 که دارای بیشتری کارکرد در شهر تبریز بودند جوایز نفیس اهدا کرد. اجرای این برنامه در محل دفتر مرکزی تلاش خودرو اجرا گردید و بیشترین کارکرد در این بین 140هزار کیلومتر بود که به عنوان نفر اول این مسابقه اعلام گردید

 

 

ارسال نظر